Підготовче відділення іноземних громадян

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства для вступу до закладів вищої освіти України є одним із видів освітньої діяльності. Іноземці, які виявили бажання отримати вищу освіту в Україні в більшості не володіють українською або російською мовами, а рівень їх середньої або середньо-спеціальної освіти потребує вдосконалення до рівня українських освітніх стандартів. З цією метою в ОНАХТ, як і в багатьох закладах вищої освіти України, згідно Ліцензії (Відомостям щодо здійснення освітньої діяльності), затвердженим Міністерством освіти і науки України, створено підготовче відділення іноземних громадян Центру міжнародної освіти (далі – ПВІГ). Підготовче відділення іноземних громадян в нашому закладі вищої освіти існує з грудня 1990 року. За цей час воно неодноразово змінювалося. В 2013 р. ПВІГ під час структурних змін, об’єдналось з підготовчим відділенням для іноземних громадян колишньої Одеської державної академії холоду (ОДАХ). Зараз ПВІГ підпорядковується відділу освіти іноземних громадян ЦМО та розташовується окремо в навчальному корпусі №4 за адресою: м. Одеса, вул. Тіниста, 9/11. Головними задачами підготовки слухачів на ПВІГ, є: ПВІГ виконує наступні функції: 1. видання наказів щодо зарахування, відрахування та випуск іноземних громадян та осіб без громадянства; 2. оформлення та зберігання особових справ слухачів; 3. звітна діяльність; 4. видача необхідних листів, підтверджень, архівних та інших довідок; 5. складання програм за кожною дисципліною та напрямком підготовки, навчальних планів, графіків навчального процесу (на кожну навчальну групу), розкладу занять на місяць; 6. організація і проведення планових занять, заліково-екзаменаційних сесій та позапланових екскурсій; 7. організація і проведення професійно-орієнтованої та виховної роботи зі слухачами; 8. створення та збереження електронної бази даних та архівних документів ПВІГ. Мовну підготовку і викладання природознавчих дисциплін на ПВІГ здійснюють високваліфіковані та досвдвідчені викладачі в складі двох навчальних секціїй, це: