Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Форма власності: приватна

Форма власності: приватна

Спеціальності

Яку спеціальність ви хочете вивчати?

Дати вступу

до 1 листопада

до 1 березня